Kunstwerk Baldakijn in Nieuw Sloten

Amsterdam // 1993

Siem Steur Staalconstructies heeft in 1993 het kunstwerk Baldakijn in Nieuw Sloten Amsterdam geproduceerd en gemonteerd.

Het kunstwerk Baldakijn dient als schakel tussen de ruimte van het Kasterleepark en het Belgiëplein. Zwevend boven de trambaan krijgt deze overgang betekenis als autonome tussenruimte. De onderlinge positie van de diverse ruimtelijke structuren, geeft de contour aan deze ruimte waarin leegte en onzichtbaarheid de structurele elementen zijn.
Het samengestelde skelet van verschillende in elkaar grijpende volumes neemt bezit van de ruimte zonder deze af te zonderen. Als de staart van een komeet beweegt het Baldakijn vanuit het park naar het plein en eindigt in een gekantelde kubus. De gelaagdheid van het strekmetaal waaruit de kubus is opgebouwd geeft diepte aan dit zwevende geheimzinnige middelpunt.

  • Opdrachtgever
  • Product
    Kunstwerken en Specials
  • Gereed
    1993